Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

 

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαιτείται η λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για κάθε κτίριο που πωλείται ή ενοικιάζεται. Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια και το κόστος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση των πολυκατοικιών και γενικά ιδιοκτησιών με κοινόχρηστο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, ο νόμος επιτρέπει την έκδοση ενός κοινού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εκδοθεί για το σύνολο του κτιρίου, το κόστος του οποίου θα πρέπει να καταβληθεί από όλους τους συνιδιοκτήτες κατ ‘αναλογία με την ιδιοκτησία τους σε ολόκληρο το κτίριο. Ο νόμος καθιστά υποχρεωτική την ενεργειακή επιθεώρηση για την κατασκευή θέρμανσης και κλιματισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ως προϋπόθεση για την αγορά / πώληση ή ενοικίαση των κτιρίων έχει γίνει υποχρεωτική από 9.1.2011 για όλες τις ενοικιάσεις και πωλήσεις ολόκληρων κτιρίων. Για να καταρτίσουν τις πράξεις της μεταφοράς, οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στη σύμβαση και να επισυνάψουν ένα επίσημο αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού.

Όλες οι ενοικιάσεις ακινήτων επίσης πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του. Η εφορία δεν θα σφραγίσει πλέον επίσημα συμβόλαια ενοικίασης, αν ένα έγκυρο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν παρουσιάζεται σε αυτό.