Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια που είναι ανεξάντλητη, καθαρή και ευρέως διαθέσιμη στην χώρα μας και παράγουν μια από τις πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας ,την ηλεκτρική.

Είναι φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με την χρήση συμβατικών καυσίμων καθώς αποφεύγονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλων βλαβερών ρύπων που απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα Φ.Β. συστημάτων:

  • Αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού και έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (μεγαλύτερη από 25 χρόνια).
  • Οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν εγγυήσεις ότι μετά από 25 χρόνια λειτουργίας η απόδοση τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 80-85% της αρχικής απόδοσης.
  • Η λειτουργία τους είναι αθόρυβη.
  • Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, ένας περιοδικός έλεγχος των καλωδίων και ένας καθαρισμός των επιφανειών τους είναι αρκετός για να παραμείνουν σε αποδοτική κατάσταση για πολλά χρόνια.
  • Εύκολη εγκατάσταση.
  • Μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους και τα κατασκευαστικά υλικά τους (σιλικόνη, γυαλί, αλουμίνιο κ.τ.λ.) να ξαναχρησιμοποιηθούν.
  • • Η παραγωγή ηλεκτρισμού ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ακολουθεί την εποχιακή ζήτηση σε ηλεκτρισμό και έχουν μέγιστη παράγωγη την περίοδο οπού υπάρχει μεγάλη ζήτηση (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες).