Τομέας Περιβάλλοντος

Η GE CONSULTING διαθέτει το   επιστημονικό προσωπικό που ειδικεύεται στην περιβαντολλογική αδειοδότηση επιχειρήσεων.Με την ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία να γίνεται πιο αυστηρή οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε περιαβαντολλογικά θέματα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • ·      Περιβαντολλογική αδειοδότηση.
  • ·      Άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.
  • ·      Περιβαντολλογικές μελέτες.
  • ·      Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ύδρευσης.
  • ·      Διαχείρηση επικίνδυνων αποβλήτων σε συνεργασία με εταιρεία που έχει πανελλαδικη άδεια.                Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε  διαχείριση, επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων και επικινδύνων  τοξικών αποβλήτων(εντομοκτόνα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s) υγρά απόβλητα που περιέχουν βαρέα  μέταλλα γεωργικά φάρμακα και εντομοκτόνα εξαντλημένα οξέα και βάσεις, εξαντλημένα χημικά διαλύματα  καθαρισμού   υγρά υδατικά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα υγρά απόβλητα που περιέχουν χρωμικά  άλατα  υγρά απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα άλατα κ .α).
  • ·      Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων σε συνεργασία με καταξιωμένα ιδρύματα/εργαστήρια (χημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων, έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού, χημικές αναλύσεις στερεών αποβλήτων, μετρήσεις αερίων ρύπων, μετρήσεις στάθμης θορύβου κτλ).
  • ·      Παρακολούθηση Τήρησης Νομοθετικών και Άλλων Απαιτήσεων.