Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

 

 

 

Η εγκατάσταση  αντλίας  θερμότητας   είναι  ίσως  το  πλέον   σύγχρονο   & «έξυπνο»  τεχνολογικά σύστημα θέρμανσης,  καθώς καθιστά το σπίτι ένα  μόνιμο  κουμπαρά   που  εξοικονομεί  χρήματα. Η αντλία θερμότητας λειτουργεί  πολύ  πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Πληρώνετε μόνο ένα μικρό  ποσό  ρεύματος,  αλλά  πρόκειται  για  μία  επένδυση που  αποδίδει.  Από 1 kW ηλεκτρισμού  η αντλία θερμότητας παράγει 3 έως  5 kW διαθέσιμη θερμότητα.

Μία αντλία  θερμότητας  απορροφά θερμική  ενέργεια  από το περιβάλλον την αυξάνει. Κατόπιν την αποδίδει  σε ένα μέσον.   στην περίπτωση  του  συστήματος αντλίας θερμότητατς είναι το νερό που κυκλοφορεί  στα σώματα χαμηλής θερμοκρασίας  σας, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης  ή τις μονάδες fan coil.

Οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού στηρίζουν τη λειτουργία τους στην αξιοποίηση του φθηνότερου καυσίμου που μπορεί κανείς να βρει, το οποίο δεν είναι άλλο από τον δωρεάν… αέρα.

Οι συγκεκριμένες αντλίες, οι οποίες τοποθετούνται εξωτερικά, χρησιμοποιούν τη θερμική ενέργεια του εξωτερικού αέρα και μπορούν να μετατρέψουν ένα υπάρχον σύστημα θερμαντικών σωμάτων σε ένα αποτελεσματικό, πλήρες σύστημα θέρμανσης.

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας -Η αρχή λειτουργίας

Οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα ψυγεία που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, χρησιμοποιώντας έναν κύκλο συμπίεσης ατμού.

Η αντλία αποτελείται κυρίως από τα ακόλουθα μέρη: ένα συμπιεστή, μία βαλβίδα εκτόνωσης και δύο εναλλάκτες θερμότητας (ένα εξατμιστή και ένα συμπυκνωτή).

Ο εξωτερικός αέρας ωθείται μέσω ενός ανεμιστήρα στην αντλία θερμότητας όπου συναντά τον εξατμιστή. Αυτός είναι συνδεδεμένος σε ένα κλειστό σύστημα που περιέχει ένα ψυκτικό μέσο.Αυτό  μπορεί να μετατραπεί σε αέριο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν ο εξωτερικός αέρας χτυπά το εξατμιστή το ψυκτικό μέσο μετατρέπεται σε αέριο.

 Χρησιμοποιώντας ένα συμπιεστή, το αέριο φτάνει σε  υψηλή θερμοκρασία στην οποία μπορεί να μεταφερθεί στο συμπυκνωτή του συστήματος θέρμανσης .  Το ψυκτικό μέσο με τη βοήθεια του συμπυκνωτή επανέρχεται στην υγρή μορφή και μετατράπεται  σε αέριο.

 

 

εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
αρχή λειτουργίας

 

 

 

 

 

Απόλυτος έλεγχος

Ο συμπιεστής της αντλίας θερμότητας χρησιμοποιεί έναν έλεγχο inverter, όπου το σύστημα μπορεί να παρέχει την ακριβή θερμική ισχύ που απαιτείται σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Αυτό σημαίνει ότι η αντλία θερμότητας θα καταναλώνει μόνο την συγκεκριμένη ενέργεια που απαιτείται, καθιστώντας το ιδιαίτερα αποδοτικό και οικονομικό.

 

 

εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 

 

Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας και για ψύξη

Τι γίνεται όμως το καλοκαίρι όταν πια το ζητούμενο δεν είναι η θέρμανση αλλά η ψύξη; Σε αυτή την περίπτωση, το κύκλωμα ψύξης είναι ικανό να λειτουργήσει αντίστροφα ώστε να παρέχει ψύξη για όσο του ζητηθεί.

Η αντλία θερμότητας   αποτελεί  κορυφαία επιλογή  τόσο για περιπτώσεις νεόκτιστων κατασκευών  όσο και για ανακαινίσεις υπαρχόντων.