Εγκατάσταση Ηλιακού  Συστήματος

 

 

Ηλιακή Ενέργεια

Είναι το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας (θερμότητα, φως, ακτινοβολία) που προέρχονται από τον ήλιο.

Αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία και διακρίνονται στα:

  •  Ηλιακά Θερμικά Συστήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συλλέκτες για τη δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας και την μετατροπή της σε θερμότητα.
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα, με τα οποία μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική, μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου.

http://www.geconsulting.gr

 

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Δείτε αναλυτικά

Φωτοβολταϊκά                                                           

Δείτε αναλυτικά

http://www.geconsulting.gr