Άδειες λειτουργίας

 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Άδειες λειτουργίαςκαταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος  από την  επιστημονική ομάδα της GE CONSULTING.

Άδειες λειτουργίας-κατηγορίες

  • Κουρεία
  • Κομμωτήρια
  • Εργαστήριο δερματοστιξίας
  • Κατάστημα περιποιήση ποδιών χεριών

Οι  άδειες λειτουργίας εκδίδεται σύμφωνα με την νομοθεσία ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 Πρώτιστα εκδίδεται βεβαίωση εγκατάστασης απο τον οικείο δήμο.Μετά την έκδοση της βεβαίωσης υποβάλλεται γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα notify business με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της ασκούμενης της δραστηριότητας.Στην επιχείρηση πρέπει να τηρείται η γνωστοποίηση,κατόψεις του καταστήματος στις οποίες αποτυπόνωνται οι χώροι,πιστοποιητικό πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται,παράβολο,υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος,άδεια χρήσης φυσικού αερίου.Το παράβολο που καταβάλλεται στο δήμο είναι 185 ευρώ.