Εγκατάσταση ενεργειακού τζάκιού

Ενεργειακά  Τζάκια

Ενεργειακή εστία, είναι η κλειστού τύπου εστία η οποία έχει απόδοσή της τάξεως του 60% και πάνω και συνδυάζετε πάντα με ρυθμιζόμενη καύση.

Η εστία αυτή πρέπει να μπορεί και παράγει ζεστό αέρα, άσχετα αν ο αέρας παράγεται μέσα σε κάποιον ενσωματωμένο αεροθάλαμο ή σε κάποιον αεροθάλαμο που δημιουργείται με την φούσκα κατά την κατασκευή του τζακιού και ακόμη πιο άσχετα, αν ο ζεστός αέρας εξέρχεται με φυσική ή με βεβιασμένη κυκλοφορία, (δηλ. με κάποιο βεντιλατέρ).

Μάλιστα πολλές εστίες, που δεν έχουν ούτε ενσωματωμένο αεροθάλαμο, αλλά ούτε και βεντιλατέρ, είναι ισχυρότερες, με αποδόσεις που φτάνουν μέχρι και τα 35 KW.

 

2. Ενεργειακή Εστία καλοριφέρ (νερού):

 

Είναι το δεύτερο είδος ενεργειακής εστίας.
Στην εστία αυτού του είδους, αντί να θερμαίνεται αέρας, θερμαίνεται νερό στα διπλά τοιχώματα της εστίας, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια, είτε για χρήση ( θερμοσίφωνας), είτε για θέρμανση μέσω των σωμάτων καλοριφέρ, όπως ακριβώς και στους λέβητες πετρελαίου. Στην ουσία η εστία καλοριφέρ είναι ένας λέβητας με ξύλα. Και εδώ, όπως και στον λέβητα πετρελαίου, η επιλογή της εστίας γίνεται με βάση τις θερμιδικές ανάγκες του σπιτιού. Η μόνη διαφορά, έγκειται στην εγκατάσταση, η οποία πρέπει να γίνεται με ανοικτό δοχείο διαστολής.

– ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΩ;

Οι σημερινές εστίες είναι κατασκευές υψηλής τεχνολογίας που προσφέρονται και για κύρια θέρμανση με ομοιόμορφη θερμοκρασία, ακόμη και ολόκληρου του σπιτιού.

Αυτό επιτυγχάνεται είτε με διανομή ζεστού αέρα σε κάθε δωμάτιο με κατάλληλους αεραγωγούς και βεντιλατέρ, (θερμοδυναμικά ή αερόθερμα ενεργειακά τζάκια), είτε με σώματα καλοριφέρ, (ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ).

Σ’ αυτή τη μορφή τζακιού, η εστία καλοριφέρ είναι στην ουσία ένας λέβητας ξύλων, γι’ αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό τζάκι, δηλ. χωρίς την εγκατάσταση των σωμάτων και την κυκλοφορία νερού, γιατί θα καταστραφεί ο λέβητας.

Τα ενεργειακά θερμοδυναμικά ή αερόθερμα τζάκια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως κύρια πηγή θέρμανσης, χωρίς αεραγωγούς ή διανομή αέρα, σ’ αυτή την περίπτωση όμως η θερμοκρασία στους διάφορους χώρους του σπιτιού δεν θα είναι ομοιόμορφη, αλλά θα παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις από χώρο σε χώρο.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το σπίτι θα είναι κρύο.

Τα τετραγωνικά που μπορεί να θερμάνει ένα τζάκι είναι συνάρτηση της ισχύος της εστίας, της μόνωσης του σπιτιού, το εσωτερικό ύψος του σπιτιού, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και της διαρρύθμισης των χώρων. Υπάρχουν εστίες για κάθε ανάγκη.

Μια ποικιλία με πάνω από 140 μοντέλα με διάφορες αποδόσεις, από 10 έως 30 Kw, βρίσκονται στην διάθεση σας. Μελετώντας την κάτοψη του σπιτιού σας μπορούμε να σας ενημερώσουμε εμπεριστατωμένα για το κατάλληλο μοντέλο καθώς και τον τρόπο εγκατάστασης που πρέπει να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.