Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Η συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι βασισμένη στο “φαινόμενο του θερμοκηπίου”.

• Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε νότιο προσανατολισμό.

Μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας του ήλιου διαπερνά το γυάλινο παράθυρο του συλλέκτη και χτυπά την εσωτερική επιφάνεια του (απορροφητή).

Ο απορροφητής μετατρέπει την ηλιακη ακτινοβολία σε θερμότητα η οποία αποτρέπεται η διαφυγή της από τους υαλοπίνακες τα πλευρικά τοιχώματα και την μόνωση του συλλέκτη.

Σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια του συλλέκτη, βρίσκονται οι σωληνώσεις στις οποίες κυκλοφορεί νερό και αποσπούν την συγκεντρωμένη ενέργεια.

Αυτή την ενέργεια τη μεταφέρουμε, με τη μορφή ζεστού νερού, σε μονωμένη δεξαμενή αποθήκευσης, απ’ όπου θα την χρησιμοποιήσουμε όταν την χρειαστούμε.

  • Οφέλη από τη χρήση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων:
  • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων εκ. Ευρώ ετησίως από την αποφυγή εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.
  • Μείωση των εκπομπών CO2 στο περιβάλλον.
  • Οι εταιρείες κατασκευής Ηλιακών Συστημάτων Θέρμανσης Νερού απασχολούν 5 φορές περισσότερο προσωπικό απ’ ότι οι εταιρείες συμβατικής ενέργειας.
  • Η «ηλιακή» Βιομηχανία απασχολεί περισσότερα από 500 άτομα.
  • Μείωση στους λογαριασμούς.
  • Εφαρμογές των ηλιακών θερμικών συστημάτων o Οικιακά ηλιακά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ.
  • Κεντρικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης o Συστήματα θέρμανσης ή και ψύξης χώρου.
  • Συστήματα θέρμανσης νερού πισίνων.
  • Αφαλάτωση και παραγωγικές διαδικασίες.